Vedení třídních schůzek

Cílem semináře je seznámit účastníky s tipy a triky k efektivnímu vedení třídních schůzek a komunikaci s rodiči. Třídní schůzky jsou dobrým nástrojem pro propojení školy a rodičů.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci se seznámí
  • s významem třídních schůzek jako důležitým nástrojem spolupráce rodiny a školy,
  • se způsoby motivace rodičů ke spolupráci,
  • s možnostmi úpravy prostoru pro třídní schůzky,
  • se způsoby komunikace a jednání s rodiči,
  • s tipy, jak se ošetřit po nepříjemném rozhovoru s rodičem,
 
Účastníci
  • budou reflektovat své vlastní způsoby vedení a využívání třídních schůzek,
  • si naplánují přenesení poznatků ze semináře do vlastní praxe,
  • budou motivováni k efektivnějšímu využívání třídních hodin jako důležitého nástroje spolupráce rodiny a školy.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU. Ředitelům škol a školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.