Vedení třídnických hodin

Cílem semináře je seznámit účastníky s využitím třídnických hodin, jako s důležitým nástrojem třídního učitele. Účastníci se seznámí s konkrétní náplní jednotlivých třídnických hodin dle zaměření a získají vzorový přehled řešení a možného obsahu třídnických hodin, včetně struktury.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • se seznámí s významem třídnickcýh hodin jako důležitým nástrojem práce třídního učitele,
  • se seznámí s možnými strukturami jednotlivých třídnických hodin, s jejich náplní a tématy, která může třídnická hodina řešit,
  • budou reflektovat své vlastní způsoby vedení využívání třídnických hodin,
  • si naplánují přenesení poznatků ze semináře do vlastní praxe,
  • budou motivováni k efektivnějšímu využívání třídnické hodiny jako důležitého nástroje ovlivňování klimatu třídy.

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU. Ředitelům škol a školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.