Pedagogický konstruktivismus v praxi III.

Cílem vzdělávacího semináře je seznámení účastníků s tématem kooperace. Využití kooperace v hodinách vedených konstruktivisticky. Účastníci si zažijí kooperativní metody v roli žáků, později je reflektují v roli učitele, naplánují si jednu učební jednotku s využitím koopertaivních metod RWCT a zachování principů konstruktivismu. Seminář volně navazuje na semináře Pedagogický konstruktivismus v praxi I. a Pedagogický konstruktivismus v praxi II., ale absolvování těchto seminářů není podmínkou účasti na semináři Pedagogický konstruktivismus III.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • se seznámí, případně si zopakují základní informace o pedagogickém konstruktivismu a způsobech jeho využití ve výuce,
  • si vyzkouší modelovou lekci postavenou na tzv. třífázovém modelu učení,
  • se seznámí s tématem kooperace s prezentace,
  • si v rolích žáků vyzkouší další vybrané metody kooperativního učení - skládankové učení, turnaj skupin, třífázový rozhovor,
  • budou prožité hodiny a metody reflektovat a diskutovat o výhodách a nevýhodách jejich využití v praxi,
  • si naplánují využití poznatků v praxi,
  • jsou motivováni k využívání konstrutkivistických přístupů a metod ve své výuce a dalšímu vzdělávání v této oblasti.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií,  SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ. Ředitelům škol a školských zařízení, Vychovatelům školských zařízení, Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.