Pedagogický konstruktivismus v praxi II.

Cílem vzdělávacího semináře je seznámení účastníků s tématem hodnocení. Využití hodnocení v hodinách vedených konstruktivisticky. Účastníci zpracují návrh hodnotících kritérií a indikátorů k vybraným metodám RWCT, naplánují si jednu učební jednotku s využitím metod RWCT a zachování principů konstruktivismu a navrhnou možné varianty hodnocení. Seminář volně navazuje na seminář Pedagogický konstruktivismus v praxi I., ale absolvování tohoto semináře není podmínkou účasti na semináři Pedagogický konstruktivismus II.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci
  • se seznámí, případně si zopakují základní informace o pedagogickém konstruktivismu a způsobech jeho využití ve výuce,
  • si vyzkouší modelovou lekci postavenou na tzv. třífázovém modelu učení,
  • si v rolích žáků vyzkouší další vybrané metody aktivního učení - kostka, poslední slovo patří mě,
  • budou prožité hodiny a metody reflektovat a diskutovat o výhodách a nevýhodách jejich využití v praxi,
  • si naplánují využití poznatků v praxi,
  • jsou motivováni k využívání konstruktivistických přístupů a metod ve své výuce a dalšímu vzdělávání v této oblasti.

 

Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií,  SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ. Ředitelům škol a školských zařízení, Vychovatelům školských zařízení, Učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.