Pedagogický konstruktivismus v praxi I.

Cílem vzdělávacího semináře je představit pedagogickým pracovníkům aktivizační metody vycházející z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a zasadit je do konstruktivistického rámce. Pedagogové se naučí jednotlivé metody – nejprve si je vyzkouší na různých tématech v roli žáků, poté zreflektují v roli učitele a naplánují si využití metod i konstruktivistického rámce ve své vlastní praxi. Po absolvování semináře budou pedagogové schopni využívat vybrané konstruktivistické metody v rámci svých aprobací.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • se seznámí s pedagogickým konstruktivismem a způsoby jeho využití ve výuce,
  • si vyzkouší modelovou lekci postavenou na tzv. třífázovém modelu učení a z ní si odvodí charakteristiku jeho jednotlivých  fází, rzn. evokace, uvědomění si významu, reflexe,
  • si v rolích žáků vyzkouší vybrané metody aktivního učení - branstorming, myšlekové mapy, INSERT, učíme se navzájem, dvojitý zápisník
  • budou prožité hodiny a metody reflektovat a diskutovat o výhodách a nevýhodách jejich využití v praxi,
  • jsou motivováni k využívání konstruktivistických přístupů a metod ve své výuce a dalšímu vzdělávání v této oblasti.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ, Vychovatelům školských zařízení, Ředitelům škol a školských zařízení, Učitelům - vedoucím školních zájmových  kroužků a klubů.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.