Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala?

Tvorba třídních pravidel probíhá na většině našich škol. Ne vždy jsou však tato pravidla funkční. Na tomto setkání si společně ukážeme, jak vést žáky k tomu, aby si nastavili svá třídní pravidla, která jim mají pomáhat k tomu, aby se ve třídě cítili bezpečně a v pohodě. Také si ukážeme, jak s těmito pravidly průběžně pracovat, aby si žáci osvojovali životně a společensky důležité kompetence. S pomocí takto nastavených pravidel se žáci učí společenskému chování a respektování pravidel dané komunity nikoliv teoreticky, ale přirozeně a prakticky, a to přímo v komunitě třídy. Toto téma významně souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Každý účastník by měl umět:
  • vyjmenovat příležitosti, třídní pravidla přispívají k inkluzi,
  • vlastními slovy popsat, jakou podobu má mít funkční třídní pravidlo,
  • pojmenovat, jaký je rozdíl mezi školním řádem a třídními pravidly,
  • nastavit kritéria pro posuzování třídních pravidel,
  • analyzovat navržený postup vedoucí k sestavení třídních pravidel,
  • popsat, co může učitel udělat pro to, aby se třídní pravidla stala nedílnou součástí komunity třídy,
  • popsat, jak žákům poskytovat zpětnou vazbu směrem k dodržování třídních pravidel,
  • navrhnout, jak dlouhodobě pracovat s třídními pravidly.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.