Co je to místně zakotvené učení a jaký je jeho význam?

Společně se podíváme na to, jak podpořit zájem žáků o to, co se děje v jejich nejbližším okolí, jak v nich pomalu budovat vztah k místu kde žijí, jak sledovat vývoj okolí od minulosti do budoucnosti a jak využívat příležitostí přenosu zkušeností z okolí do globálního měřítka. Součástí setkání je ukázka programu pro 1. stupeň (4. a 5. třídy) a příklady projektů pro 2. stupeň ZŠ, při kterých, žáci sami hledají a objevují informace o svém regionu. Díky této zkušenosti žáci získávají živější znalost i vztah ke svému regionu, což dále posiluje jejich zájem o místo, kde žijí, který může přerůst v konkrétní akci pro region. Toto téma úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Každý účastník by měl umět:
  • vyjmenovat příležitosti, jak místně zakotvené učení přispívá k inkluzi,
  • vlastními slovy popsat přínosy místně zakotveného učení v rámci vzdělávacího procesu na školách pro žáky,
  • vlastními slovy popsat, v čem je místně zakotvené učení důležité pro společnost a region,
  • analyzovat ukázku výukového programu zaměřeného na místně zakotvené učení na 1. stupni ZŠ,
  • analyzovat příklad projektu pro žáky 2. stupně ZŠ.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ a ředitelům škol a školských zařízení.  
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.