Co je to badatelsky orientovaná výuka a co žákům přináší?

Bádat se dá ve většině předmětů (přírodovědných i humanitních) na základní škole, ale i na středních školách. Společně pojmenujeme profity badatelské činnosti a budeme analyzovat ukázky z různých předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. Také budeme navrhovat témata, která jsou vhodná pro vlastní plánování badatelské činnosti. Toto téma úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Každý účastník by měl umět:
  • vyjmenovat příležitosti, jak badatelsky orientovaná výuka přispívá k inkluzi,
  • vlastními slovy popsat přínosy badatelsky orientované výuky v rámci vzdělávacího procesu na školách,
  • vlastními slovy popsat, v čem je badatelsky orientovaná výuka důležitá pro žáky,
  • analyzovat ukázku výukového programu zaměřeného na badatelsky orientovanou výuku na 1. stupni ZŠ,
  • analyzovat příklad projektu pro žáky 2. stupně ZŠ.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení. 
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.