Plánování a organizace práce pedagoga

Plánování a organizace práce je důležitým předpokladem úspěšnosti na trhu práce a života vůbec. Kurikulární reforma přinesla do škol nejen změny forem a metod práce, ale též změny právě do oblasti plánování a organizace práce. Výuka podle ŠVP zaměřená nejenom na předávání hotových znalostí, ale též na budování kompetencí vyžaduje zcela jiný přístup k práci, na který v minulosti nebyli pedagogové zvyklí. Její náročnost se projevuje ve všech důležitých oblastech práce – plánování, výběr metod, realizace výuky, evaluace a v každé v této oblastí je důležité umět plánovat a zorganizovat si vlastní práci. Cílem vzdělávacího kurzu je tedy vybavit účastníky znalostmi ze dvou důležitých oblastí – 1. plánování a organizace výuky, 2. plánování času = time management. Součástí obsahu bude i zmínka o autoevaluaci práce učitele jakožto důležité součásti plánování. Účastníci budou v průběhu výuky podporováni v tom, aby získané poznatky ihned uplatnili ve své praxi.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • prodiskutují osobní předpoklady pro plánování práce (typologie, zkušenosti, komunikace),
  • seznámí se s nástroji pro stanovení cílů – Bloomova taxonomie,
  • vyzkouší si prakticky stanovení svých vyučovacích cílů,
  • seznámí se a prakticky použijí SMART jako nástroj pro kontrolu správného nastavení cílů,
  • vyzkouší si stanovení kritérií pro hodnocení stanovených cílů,
  • vyzkouší si sestavení didaktické přípravy hodiny jak pro stránce obsahové, časové i materiální a prezentují své výsledky,
  • seznámí se s možnými způsoby evaluace své práce. 
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.