Řešení obtížných situací ve škole

Situace ve společnosti, a tím i ve třídách se stává po lidi velmi složitou. Přestávají se orientovat v rychle se měnících podmínkách. Jedním z projevů nárůstu napětí ve společnosti je i vzrůstající počet obtížných situací, které musí zvládat pedagogové ve třídách. Vyučující se dostávají do situací, které buďto nejsou schopni řešit nebo je řeší velmi intuitivně. Kurz je určen pedagogům, kteří chtějí a musí řešit složité vztahy ve třídě, zefektivnit svoji výchovu, a také udržet kázeň a chování žáků v rozumných mezích. Účastníci získají jak teoretické, tak praktické informace pro využití metod práce se skupinou i návod „jak přežít“ se zdravým rozumem. Součástí semináře budou modelové situace, kazuistiky, dále zde budou prezentovány prožitkové techniky, včetně účelu a etických problémů jejich použití. Účastníci získají praktické tipy, jak pozitivně ovlivnit vztahy v kolektivech, které budou moci bezprostředně použít ve své praxi.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • ujasní si význam klimatu ve třídě,
  • seznámí se s metodami budování klimatu ve třídě,
  • prodiskutují svoje zkušenosti se zvládáním obtížných situací,
  • vymění si zkušenosti se stanovením pravidel ve třídě,
  • vyzkouší si řešení obtížných situací na případových studiích,
  • promyslí a naplánují změny svých postupů ve třídě. 
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.