Rozvoj kreativity a kreativního myšlení

Cílem vzdělávacího programu je naučit pedagogické pracovníky rozvíjet kreativitu a získat metodický návod pro cílevědomé posilování tohoto způsobu myšlení, protože pedagogická tvořivost je jednou z forem podpory kreativity ve školách a kreativní rozvoj patří ke klíčovým prostředkům rozvoje žáků pro jejich úspěšnost na trhu práce. Pedagogové se v rámci kurzu seznámí nejen s důvody, proč rozvíjet kreativitu, ale i způsoby, jak kreativní myšlení rozvíjet. Naučí se podněcovat žáky k tvořivému myšlení, inspirovat je k obhajobě jejich vlastních řešení, návrhů a postupů při nezavrhování jiných. Osvojí si kreativní techniky pro rozvoj kreativity a zlepšení paměti, i schopnost odstrašovat největšího nepřítele kreativity – strach z chyb. Po absolvování kurzu budou pedagogové vědět, jaké podmínky je třeba při práci ve třídě vytvořit, aby maximálně podporovali kreativitu žáků. Budou znát podpůrné nástroje kreativního myšlení žáků, budou umět tyto nástroje využívat a prosazovat, a tím podporovat osobnost žáka.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • vysvětlí význam kreativních metod v práci učitele,
  • seznámí se a vyzkouší si vedení práce žáků v kreativních situacích,
  • seznámí se s principem koučovacího rozhovoru,
  • vyzkouší si kreativní metodu,
  • prodiskutuje možnosti využití kreativních metod ve vyučovacím procesu,
  • prodiskutuje a seznámí se s těžkostmi při využívání kreativních technik,
  • odnese si literaturu pro rozšíření své databáze kreativních technik.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázzií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.