Využití týmové práce žáků

Cílem vzdělávacího semináře je naučit pedagogické pracovníky organizovat práci ve třídě pomocí skupin žáků. Témata vzdělávacího programu jsou směřována k praktické využitelnosti ve výuce. Pedagogové se v rámci semináře seznámí s možnostmi a postupy týmové práce ve výuce, inspirací pro práci v týmu, s využíváním individuální a týmové práce žáků (význam a zvláštnosti individuální práce, práce v malých skupinách, práce celé třídy). Naučí se podporovat a rozvíjet práci žáků v týmu, čímž dojde k ovlivnění kvality a úrovně týmové práce ve třídě, resp. škole. Po absolvování semináře budou účastníci schopni implementovat týmovou práci pro plnění úkolů ve výuce, a to ve vhodných situacích, u vhodných témat tak, aby bylo dosaženo žádoucího výstupu/výsledku. Pedagogové budou rovněž schopni koordinovat týmové úkoly a zajistit žádoucí zapojení všech žáků jako členů týmu tak, aby jednotlivci intenzivně pracovali pokud možno bez stresu, pocitu zklamání či nedostatečného uplatnění.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastník:
  • porozumí a praktikuje znalosti o charakteristice týmu,
  • vyjmenuje jednotlivé role v týmu a charakterizuje je,
  • popíše funkci vedoucího týmu,
  • prodiskutuje a vytvoří si přehled různých metod při tvorbě týmu,
  • vyzkouší si práci v týmu a v následné diskusi formuluje hlavní zásady páce v týmu,
  • prodiskutuje praktické uplatnění týmové práce ve své výuce a připraví si témata, která jsou vhodná pro týmovou práci ve třídě,
  • prodiskutuje a vytvoří si hodnotící kritéria pro hodnocení týmové práce. 
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, ZUŠ a VOŠ.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.