Brainstorming v pedagogické praxi

Cílem vzdělávacího kurzu je rozvoj individuálních dovedností pedagogických pracovníků při rozvoji kreativity žáků, které jsou nezbytné pro efektivní využití techniky brainstormingu a dalších metod aktivního učení v jejich pedagogické praxi pro plnění úkolů, řešení problémů a různých situací. Účastníci kurzu se v rámci vzdělávacího kurzu seznámí se základní kreativní technikou pro tvůrčí práci, jejími silnými stránkami i úskalími zavádění do výuky, praktickými zásadami a principy. Naučí se využívat brainstorming a jeho varianty k rozvoji žákovských kompetencí v konkrétních situacích a u vhodných výukových témat, zdokonalí své schopnosti role moderátora při práci ve třídě jakožto usměrňovatele tvůrců nápadů, osvojí si vhodné reakce zejména na negativní přístup žáků k podpoření přínosu brainstormingu. Po absolvování vzdělávacího kurzu budou mít pedagogové představu o tom, co jsou to kreativní metody (brainstorming), jakým způsobem ho mohou využít ve své praxi a budou motivováni k jeho využití, ať už při výuce, plnění úkolů, hledání řešení nebo i dalších situacích, se kterými se ve své práci s žáky setkávají.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastník:
  • vysvětlí význam kompetenčního modelu učení,
  • vysvětlí význam kreativních metod ve výuce,
  • získá inspiraci pro využití kreativních metod ve své výuce,
  • popíše jednotlivé fáze brainstormingu,
  • prakticky si vyzkouší vedení brainstormingového sezení,
  • uvede příklady užitečného zařazení kreativních metody do výuky,
  • dostane přehled zdrojů pro rozšíření své baterie kreativních technik. 
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, ZUŠ, SUŠ a SŠ, GYMNÁZIÍ a VOŠ
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.