Stres v pedagogické praxi

Dnešní uspěchaná doba přeje stresu a jeho rozvoji v nás. Lidé jsou pod vlivem stresu a životní rytmus a tempo jen zesilují naše špatné životní návyky a zvyklosti. Lidé ani nevědí, že jsou ve stresu a své zdravotní problémy si zvykají „léčit“ pojídáním pilulek. Ne nadarmo právě pedagogové podle výzkumů patří mezi největší konzumenty „růžových“ pilulek. I lékařská věda v mnoha případech léčí jen následky a neodstraňuje příčiny problémů. Naučit se zdravě žít, zbavovat se stresu a dovést na tuto cestu i žáky, to by mělo být jedním ze základních úkolů školy jako takové. Stres je nadále zvyšován v dnešní době dopady vyvolané krize a zvyšujícími se rozdíly v sociálním statutu lidí okolo nás. Obecně lze říci, že pokud se naučíme zvládat stres, naučíme se zvládat sebe, nedostáváme se do konfliktů a práce i život jsou jednodušší a zábavnější. Zdravější populace je potom samozřejmě schopna se i lépe zapojovat do života. Proto je tento kurz jedním ze základních prvků, jak měnit klima školy. Kurz teoreticky i prakticky seznámí účastníky s problematikou stresu a metodami jeho prevence.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • prodiskutují a porozumí teoretickým informacím o stresu a jeho vlivu na lidský organizmus,
  • analyzují stresory ve své práci,
  • seznámí se s psychickými i fyzickými důsledky nezdravého stresu,
  • vyzkouší si jednoduché techniky uvolňování stresu,
  • získají přehled relaxačních technik,
  • prodiskutují a stanoví si možné změny ve svém životním stylu, které by je mohly ochránit před negativními důsledky stresu.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen vedoucím i pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, MŠ, VOŠ, ZUŠ a SUŠ. Pedagogovům volného času, učitelům - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů. Vychovatelům školských zařízení
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.