Syndrom vyhoření v pedagogické praxi

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti duševní hygieny a prevence vyhoření, protože jejich profese představuje typickou skupinu ohroženou burn-out syndromem. Účastníci kurzu se seznámí s riziky a projevy syndromu vyhoření, jeho vztahem ke stresu, zanalyzují své vlastní zdroje, kterými disponují, aby se syndromu vyhoření vyhnuli nebo měli sílu svou situaci změnit. Účastníci kurzu budou seznámeni s nástroji, které jim mohou pomoci v prevenci syndromu vyhoření – změna úhlu pohledu, mentoring, supervize, relaxace, time management, rozvoj pedagogických kompetencí apod. a budou motivováni k tomu, aby v případě zaznamenání signálů nastupujícího syndromu vyhoření vyhledali odbornou pomoc.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • provedou sebereflexi,
  • seznámí se s teoretickými znalostmi o syndromu vyhoření,
  • prodiskutují stresující prvky své práce,
  • seznámí se s technikami pomáhající v prevenci syndromu vyhoření,
  • stanoví si konkrétní cíle pro prevenci případného vyhoření.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, MŠ, SOŠ, SOU, MŠ, VOŠ, ZUŠ a SUŠ. Výchovným poradcům. Pedagogům volného času. Učitelům-vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.