Jak na čtenářské dílny?

Cílem čtenářských dílen je přivést žáky ke čtení, aby se čtení stalo nedílnou součástí jejich volného času. Společně se podíváme na to, jak by taková dílna čtení mohla vypadat, a alespoň jednu dílnu zkusíme naplánovat, Také budeme analyzovat, jak jinak by ještě šlo žáky podpořit, aby se z nich stali čtenáři. Toto téma úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Každý účastník by měl umět:
  • vyjmenovat příležitosti, jak čtenářské dílny přispívají k inkluzi,
  • vlastními slovy popsat, jak by měla probíhat čtenářská dílna a proč,
  • pojmenovat alespoň 5 metod vhodných do čtenářských dílen s ohledem na to, jaké čtenářské dovednosti se přitom rozvíjejí,
  • naplánovat konkrétní čtenářskou dílnu,
  • pojmenovat další příležitosti směřující k rozvoji čtenářství.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ A SOU.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.