Plánování a formulace cílů

Když nevíš, kam pluješ, není Ti žádný vítr dost dobrý.

Říká se, že lidé, kteří si umí plánovat své cíle, jsou v životě úspěšnější a spokojenější. Jedná se tedy o základní dovednost, kterou by měl ovládat každý člověk. Přesná a srozumitelná formulace cílů učení je o to důležitější, že s ohledem na zvolené cíle pak vybíráme metody výuky, dáváme žákům průběžnou zpětnou vazbu i provádíme konečné hodnocení. Jedná se tedy i o klíčovou dovednost učitele, která ovlivňuje nejen celý vyučovací proces a jeho kvalitu, ale i úspěšnost každého žáka. Cílem semináře je proto seznámit účastníky s potřebnými znalostmi i dovednostmi k efektivnímu plánování cílů výuky a vybavit je nástroji, které mohou v rámci tohoto procesu používat. Součástí semináře je i praktický nácvik formulace cíle a plánování konkrétních kroků k inovaci v plánování každého účastníka.

Vzdělávací záměr, cíl

Seminář Plánování a formulace cílů si klade tyto cíle:

  • seznámit účastníky se základními znalostmi a dovednostmi k efektivnímu plánování cílů výuky,
  • vybavit účastníky nástroji, které jim mohou v procesu plánování pomoci,
  • vést účastníky k sebereflexi svých kompetencí v oblasti plánování výuky,
  • motivovat účastníky k exaktně přesnému plánování cílů, které pak mohou podporovat úspěch každého žáka,
  • umožnit účastníkům pod vedením lektora praktický nácvik didaktické analýzy učiva a následného plánování cílů,
  • podpořit účastníky ve změně jejich způsobů plánování,
  • vytvořit účastníkům prostor pro naplánování změny plánů výuky.

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin.

Určeno

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení. Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, speciálních škol, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ, asistentům pedagoga a výchovným poradcům. 

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.