Mentoring nebo jen hodnocení?

Cílem semináře je první seznámení zájemců o mentoring s tímto tématem. Účastníci se dozvědí, co je mentoring pedagogických kompetencí, jako jsou jeho formy a možnosti využití ve školním prostředí, zejména s ohledem na hodnocení a zvyšování kvality práce učitelů. Účastníci se seznámí s přínosy externího a interního mentoringu ve škole a získají informace k plánování využití externího mentoringu. Výstupem semináře bude plán využití mentoringu ve vlastní praxi nebo škole.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Cílem semináře je seznámit pedagogy s moderními formami podpory profesního rozvoje / mentoring, koučování, counselling, peer learning) a objasnit jim výhody, nevýhody a podmínky jejich zavádění ve školách. Díky semináři by někteří pedagogové mohli být motivováni k využití mentoringu pro svůj profesní rozvoj.
 
Účastníci získají základní informace v těchto tématech:
  • pedagogické kompetence,
  • formy podpory pedagogických kompetencí - semináře, koučování, mentoring, peer learning, supervize,
  • stádia rozvoje pedagogických kompetencí - nevědomá nekompetence, vědomá nekompetence, vědomá kompetence, nevědomá kompetence,
  • podmínky pro zavádění mentoringu,
  • mentoring versus hodnocení,
  • průběh spolupráce s mentorem,
  • externí a interní mentoring a jejich výhody a nevýhody.

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOU, SOU, ZUŠ A SUŠ. Ředitelům škol a školských zařízení, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.