OSR – Efektivní partnerská komunikace ve škole

Úkolem každého učitele je řízení pedagogického procesu. To je bez komunikace nemožné. Čím lépe rozumíme procesu komunikace, tím lépe se můžeme s ostatními domluvit. Čím lépe známe zákonitosti efektivní komunikace, tím více je můžeme využít v osobním životě i pedagogické praxi. Navíc důležitým úkolem učitelů je rozvinout u svých žáků kompetence interpersonální, konkrétně komunikativní, což bez toho, aniž by tyto kompetence sami ovládali, ani nejde. Vzdělávací program OSR – Efektivní partnerská komunikace ve škole dává učitelům příležitost seznámit se s pojetím komunikace jako procesu a efektivními nástroji jejího zvládnutí, a to skrze prožitkové aktivity a prostřednictvím reflexí, které následují po každé z nich. Součástí kurzu je i nácvik nástrojů efektivní komunikace – např. Já – výrok, empatické vyjádření, aktivního naslouchání. Oproti 8hodinovému kurzu a 16hodinovému kurzu bude do 24hodinového kurzu zařazeno více prožitkových aktivit, dále budou zařazena témata empatie, aktivní naslouchání, bude věnován větší časový prostor nácviku jednotlivých nástrojů efektivní komunikace, včetně nácviku řízení diskuse.
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Cíle pro účastníky:
  • zlepšení poznání sebe a druhých prostřednictvím prožitkových aktivit zaměřených na poznání zákonitostí efektivní komunikace,
  • rozvoj profesních dovedností zaměřených zejména na rozvoj komunikativních dovedností důležitých pro řízení pedagogického procesu i budování fungujících vztahů mezi učiteli a žáky, žáky navzájem, učiteli a učiteli, učiteli a rodiči apod.,
  • seznámení se se zákonitostmi efektivní komunikace a jejich využitím v pedagogické praxi,
  • seznámení se s nástroji efektivní komunikace – Já výrok, empatie, aktivní naslouchání a nácvik jejich využití v praxi,
  • seznámení s diskusí a nácvik dovedností pro její řízení,
  • rozvoj schopnosti sebereflexe,
  • sdílení zkušeností s ostatními členy skupiny,
  • naplánování rozvoje nových dovedností v osobním i profesním životě
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 24 výukových hodin
 
Určeno
 
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ a učitelům speciálních škol. Ředitelům škol a školských zařízení.
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.