Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání

Název projektu: Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání
Zkrácený název projektu: Oborový mentoring
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000531
Datum zahájení realizace projektu: listopad 2016
Datum ukončení realizace projektu: říjen 2020
Příjemce projektu: Muzeum Říčany, příspěvková organizace
Partner projektu: Společnost pro kvalitu školy, z.s.

 

Během čtyř let se díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím OP VVV individuálně věnujeme osobnostnímu a profesnímu rozvoji 40 učitelů MŠ a 40 učitelů ZŠ.