Efektivní komunikace a spolupráce s rodiči

Rodina a škola – těžko bychom hledali důležitější aktéry rozvoje žáků. Role obou těch činitelů jsou nezastupitelné, a pokud jeden s druhým nespolupracují, doplácí na to nejvíce žáci. Často slyšíme, že žijeme v období turbulentních změn, které přináší změny i do našich soukromých životů. Nejinak je to ve vztahu rodiny a školy. Dávno už neplatí zažité vzorce, kdy učitel byl „pánbůh“, nezpochybnitelná autorita, která měla vážnost celé společnosti, nebo které se alespoň neodporuje, protože by to mohlo být nebezpečné. Řada učitelů si dnes navíc stěžuje na své společenské postavení – ano, nejsou bráni tak vážně jako kdysi, řada rodičů si dovoluje nesouhlasit s jejich postupy, a navíc se s tím netají ani před svými dětmi – jejich žáky. Jenže rodičům se často nelze divit, protože postupy některých pedagogů jdou přímo proti hodnotám, které považují za důležité a které chtějí také vštěpovat svým dětem. Na spolupráci s rodiči nelze spoléhat, spolupráci s rodinou – rodiči, je třeba utvářet. Cílem semináře je proto pomoci učitelům najít optimální formy spolupráce s rodinou, způsob efektivní komunikace s rodiči, a to nejen těmi bezproblémovými. Součástí semináře je přehled tipů, jak na spolupráci s rodinou, sebereflexe toho, jak to už děláme, čas na diskusi s účastníky a sdílení příkladů dobré praxe.

Vzdělávací záměr, cíl

Seminář Efektivní komunikace a spolupráce s rodiči si klade tyto cíle:

·         ukázat učitelům a managementu školy fungující a užitečné modely spolupráce a komunikace s rodiči,

·         seznámit účastníky se zákonitosti a úskalími komunikace s rodiči,

·         představit účastníkům konkrétní a odzkoušené nápady, jak zvládat komunikaci a spolupráci s rodiči.

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin.

Určeno

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení a pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, MŠ, a SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ. Vychovatelům školských zařízení.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.