Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Anotace

Program vychází z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků a je zaměřen na spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga, který je přidělen dítěti nebo ke třídě. Obsah semináře je rozdělen do dvou osmihodinových modulů. Součástí každého modulu je diskuse o možných reálných situacích, které se mohou v rámci spolupráce objevit. 

Vzdělávací záměr, cíl

Účastníci semináře Spolupráce učitele a asistenta pedagoga se seznámí s kompetencemi asistenta pedagoga dle zákona o pedagogických pracovnících a pracovní náplni AP, naučí se aplikovat nové poznatky do prostředí školního kolektivu, rozlišovat motivaci a manipulaci a zacházení s nimi, práci s reflexí a sebereflexí a v rámci bloku komunikace zlepší své komunikační dovednosti se zaměřením na asertivní komunikaci a pozitivní hodnocení druhých. 

Hodinová dotace

Vzdělávací kurz se skládá ze dvou částí, z nichž každá má 8 výukových hodin, celkem tedy 16 hodin

Určeno

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, speciálních škol, ZUŠ a SUŠ. Pedagogům volného času a asistentům pedagoga. 

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.