Jak upravit ŠVP běžné ZŠ v souvislosti se společným vzděláváním

Obsahem semináře je podrobné seznámení se změnami, které vyplývají z nové vyhlášky č. 27/2016 Sb., a to v souvislosti se školním vzdělávacím programem běžné základní školy. Tento program není určen základním školám vzdělávajícím žáky s lehkým mentálním postižením jinými formami než individuální integrací.

Pro běžné základní školy z nové vyhlášky plyne nutnost zrevidovat stávající školní vzdělávací program a uvést ho do souladu s upraveným RVP ZV – týká se především kapitol 5, 6, 7, 8 a 9. Aby úpravy mohli učitelé provést efektivně a správně, je potřebné, aby znali novou terminologii, porozuměli souvislostem a byli schopni vše aplikovat nejen v ŠVP, ale i ve své každodenní práci.

Vzdělávací cíl:

·      Naučit ředitele škol, koordinátory ŠVP a učitele ZŠ základní znalosti terminologie upraveného RVP ZV a jejich použití v podmínkách konkrétní školy, se zaměřením na dokument ŠVP.

·      Vzdělávacím cílem je zvýšit znalosti vedení škol a učitelů v oblasti požadavků plynoucích z úpravy RVP ZV a jejich schopnost tyto požadavky prakticky aplikovat v práci s ŠVP vlastní školy.

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin.

Určeno

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům základních škol a ředitelům škol a školských zařízení.

Cena semináře bude upřesněna na základě naší komunikace s vedením školy, dle konkrétních požadavků školy, zvolené organizaci semináře, počtu účastníků atd.