Spoluprací k profesionalitě

Již čtvrtým rokem usilujeme v rámci projektu Spoluprací k profesionalitě o zvýšení kvality výuky skrze rozvíjení profesních dovedností pedagogů. K tomuto v rámci projektu využíváme různých forem kolegiální podpory, včetně mentoringu. Za dobu trvání projektu se nám daří dosahovat nejen stanovených cílů, ale také řady dílčích úspěchů. Přestože v rámci projektu mají všechny zapojené školy stejné možnosti, každá z nich volí svou jedinečnou cestu ke zvýšení kvality. Díky zapojení velkého počtu škol tak vzniká v České republice zcela ojedinělé know how, jak měnit jednotlivé pedagogy i celou školu. Rádi bychom zkušenosti účastníků a vedení škol v rámci projektu zdokumentovali, aby mohli sloužit dalším zájemcům o zavádění kolegiální podpory či jiných inovací do výuky při realizaci změn.

 

Píšeme na Facebooku