Nabídka testování žáků ZŠ a SŠ

Forma testování: Testování i vyhodnocování výsledků probíhá elektronickou formou. Každá část testu obsahuje úvodní instrukci k vyplnění, cvičné úlohy a časový limit pro zpracování testu, přičemž zbývající čas do konce testu si žáci mohou kontrolovat na časomíře.