Anketa pro rodiče

2 000,00 Kč vč.DPH
Kód zboží: O2Dapr

Smyslem této metody je poskytnout příležitost k vyjádření všem rodičům žáků (popř. i jiným pečujícím osobám) k relevantním otázkám chodu školy. Rodiče a pečující osoby pomocí této metody projevují své názory a předávají škole potřebné informace, podněty a zpětnou vazbu v oblasti spokojenosti s jednotlivými aspekty chodu školy, informují o silných a slabých stránkách školy z pohledu rodičů.

Obrázek: 
poznámka: 

Cena za školu!

Cena: 2 000,00 Kč vč.DPH