Testování žáků 1. ročníků MSK

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou ve školách zřizovaných MSK

V měsících září, říjen školního roku 2013/2014 proběhne opět testování žáků prvních ročníků středních škol a konzervatoře, kteří se vzdělávají v oborech poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. Školám v Moravskoslezském kraji bude toto testování poskytnuto zdarma.

Po ukončení testování všech přihlášených škol budou výsledky zpracovány a zaslány školám.

  • Termín pro zaslání výsledků školám je 31. 10. 2013.
  • Termín testování: 2. 9. 2013 – 18. 10. 2013

 

 

Administrativní podpora testování:

Kateřina Ostřížková

Tel: 733 341 790

Email: katerina.ostrizkova@kvalitaskoly.cz

Ing. Michal Uhlař

Tel: 737 129 976

Email: michal.uhlar@kvalitaskoly.cz