Testování 3. ročníků SŠ v MSK

od roku 2006 společně aktivně zjišťujeme ve spolupráci s Moravskoslezským krajem výsledky vzdělávání žáků a to formou srovnávacího testování žáků a zjišťování přidané hodnoty vzdělání žáka. V tomto školním roce Vám opět nabízíme testování žáků 3. ročníků středních škol v Moravskoslezském kraji. Toto testování není hrazeno z finančních prostředků Moravskoslezského kraje. Výsledky žáků budou spárovány s výsledky testování žáků 1. ročníků ve školním roce 2010/2011, které také nebylo hrazeno z finančních prostředků Moravskoslezského kraje. V následujících letech bude tato zakázka pravděpodobně opět hrazena Moravskoslezským krajem.

 

V případě dotazů kontaktujte náš helpdesk:

Administrativní podpora testování:

Kateřina Ostřížková, Lucie Klimecká

Tel: 733 341 790

Email: diagnostika@kvalitaskoly.cz