Testování žáků základních a středních škol ve Zlínském kraji

Projekt Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání, CZ.1.07/1.1.38/02.0034 je spolufinancován Evropským sociálním foncem a státním rozpočtem České republiky.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás opět informovat, že v rámci řešení projektu s názvem Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání realizátora Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s, bude realizováno Testování žáků základních a středních škol. 
Testování je určeno pro žáky 3., 5., 7. a 9. tříd základních škol a pro žáky 1. a 3. ročníků středních škol.
Testování a vyhodnocení probíhá elektronickou formou - pomocí počítačů.
 
U žáků, kteří byli testováni ve 3., 5., 7. třídě ZŠ a v 1. ročníku SŠ ve školním roce 2012/2013 budeme navíc předávat informaci o relativním přírůstku znalostí žáka v předmětu.
 
Školám ve Zlínském kraji bude toto testování poskytnuto zdarma.
 
Obsah testu vychází z platného RVP pro ZV nebo RVPG. Při dlouhodobějším sledování výsledků testování nabízíme rovněž sledování přidané hodnoty, které posuzuje, o kolik se zvýší během sledované doby (2 let) měřitelné výstupy vzdělávání (znalosti a dovednosti) v rámci školy/třídy/žáka.
 
Pozn. pro ZŠ: Testování lze pro žáky 9. ročníků využít v rámci přípravy k PZ na střední školy spolu se srovnáním dovedností a znalostí žáků 9. tříd z celé ČR i Vašeho kraje.
 
Výstupy z měření přidané hodnoty ve vzdělávání mohou být využívány:
 
 • pro zlepšování informací o výkonech škol ve srovnávacím testování, tedy zlepšení tabulek výsledků škol;
 • jako zpětná vazba pro učitele a žáky pro zkvalitnění výuky na školách;
 • pro posouzení skutečného přínosu školy ale i jednotlivých učitelů k žákovu učení;
 • v rámci autoevaluačních aktivit ke zlepšování kvality škol;
 • pro získání zpětných informací při reformních aktivitách nebo jiných změnách zaváděných do školského systému.

Termín testování: 19. 1. 2015 – 13. 3. 2015

Předání zpráv žákům a školám: 18. 3. 2015

Složení testů:

V rámci testování se zjišťují vědomosti a dovednosti jednotlivých žáků. Test se skládá z následujících částí:

 • 3. třída základní školy – z jazyka českého (30 minut), člověk a jeho svět (20 minut), matematiky (30 minut), anglického jazyka (20 minut)
 • 5. třída základní školy – z jazyka českého (30 minut), člověk a jeho svět (20 minut), matematiky (30 minut), anglického jazyka (20 minut)
 • 7. třída základní školy – z jazyka českého (40 minut), člověk a příroda (30 minut), matematiky (40 minut), anglického jazyka (30 minut)
 • 9. třída základní školy – z jazyka českého (40 minut), člověk a příroda (přírodopis, fyzika a chemie) – 30 minut, matematiky (40 minut), cizího jazyka (30 minut) - anglického jazyka, německého jazyka (výběr z jednoho cizího jazyka)
 • 1. ročník střední školy – z jazyka českého (40 minut), matematiky (40 minut), cizího jazyka (40 minut) - anglického jazyka, německého jazyka (výběr z jednoho cizího jazyka)
 • 3. ročník střední školy – z jazyka českého (40 minut), matematiky (40 minut), cizího jazyka (40 minut) - anglického jazyka, německého jazyka (výběr z jednoho cizího jazyka),

Výsledky z testování:

V rámci testování předáme:

 • zprávu z testování pro žáka (ve formátu PDF)
 • zprávu z testování za školu (ve formátu PDF)

 

Ukázky výstupů

 

Ukázka testů:

Ukázku testů naleznete na následujícím odkaze: www.diagnostik.cz/demo

 

Příručky k testování

 

 

 

K otevření souboru tohoto typu potřebujete Acrobat Reader - stažení zdarma zde.

 

V případě dotazů kontaktujte náš helpdesk:

Administrativní podpora testování:

Kateřina Ostřížková, Lucie Klimecká

Tel: 733 341 790

Email: info@kvalitaskoly.cz