Nabídka zprostředkování zahraničních jazykových kurzů a stínování přírodovědných předmětů pro pedagogické pracovníky základních a středních škol

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Dovolujeme si Vám nabídnout spolupráci při přípravě a realizaci projektů v rámci výzvy číslo 56 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tato výzva je zaměřena především na podporu výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízení v zemí EU. Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit.

Šablony klíčových aktivit – informace o jednotlivých šablonách:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. 

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. 

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogičtí pracovníci základních a středních škol v České republice mimo školy na území hlavního města Prahy.

Minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 200 000 Kč

Maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 1 000 000 Kč

(jeden projekt = jedno školské zařízení – IČ)

Příjemcům, jejichž projekt bude schválen, bude poskytnuta ex-ante platba ve výši 100 % schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu do 30 kalendářních dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Nabídka zahraničních jazykových kurzů pro učitele

Pro více informací nás kontaktujte

Barbora Šebestová
Telefon: 735 880 215