Moodle a Mahara

Moodle je elektronický systém s interaktivním vzděláváním určený především pro usnadnění přístupu žáků ke studijním materiálům vlastní školy a to kdykoliv a kdekoliv během 24h, 7 dní v týdnu. Systém je primárně určen pro usnadnění práce učitele a zvýšení motivace žáka.

Mahara je s Moodlem spolupracující systém založený na tvorbě portfolia žáka, které si s sebou může nést celý život. Systém také pomáhá žákovi s jeho osobním rozvojem.

Oba systémy podporují vzájemnou komunikaci učitel-žák

Výhody pro žáky:

 • Aplikace běží na pc, notebooku, tabletu, smartphone a dalších mobilních zařízeních
 • Snadná dostupnost výukových materiálů
 • Chybějící žák má přehled o právě probíraných tématech
 • Interaktivní účast na výuce i v nepřítomnosti ve třídě
 • Přehled o úkolech, možnost účastnit se testování
 • Komunikace s učitelem, ve skupině, v diskusi…
 • Možnost vlastního plánování a úkolování sebe sama
 • Tvorba životopisu a vlastního portfolia

Výhody pro učitele:

 • Přípravu na hodinu tvoří pouze jednou, následně jí již vždy najde zpracovanou v pc
 • Možnost poskytnutí informací nad rámec 45 min výukových hodin
 • Zpřístupnění výukových materiálů a úkolů i chybějícím žákům
 • Možnost testování žáků s automatickým vyhodnocením výsledků
 • Snadná komunikace s žáky bez nutnosti e-mailu, nebo Facebooku apod.
 • Jednoduché poskytnutí potřebných materiálů kolegům pro případ suplování

Výhody pro ředitele:

 • 3 měsíční zkušební provoz zdarma
 • Proškolení správce a učitelů v práci s danými systémy zdarma
 • Úspora na hardware, elektřině, posílení internetu, administrátorovi aplikace
 • Aplikace se bude tvářit jako součást web stránek školy
 • Zvýšeni efektivity výuky a práce učitelů
 • Servisní a administrátorské práce do 24h v rámci paušálu
 • Diskový prostor a záloha dat v rámci paušálu
 • Měsíční paušál za cenu nákladů na jednoho průměrného učitele za jeden den

Kontaktujte naše marketingové oddělení.