Model "Kvalitní škola"

Rozšiřujeme nabídku našich produktů. Školám kromě testování znalostí a dovedností žáků nabízíme kompletní systém vlastního hodnocení školy v rámci modelu kvality školy s možnosti získání certifikátu "Kvalitní škola"

Pro Vaši školu můžete získat:

 • Metodiku k vlastnímu hodnocení školy. Pravidla pro realizaci vlastního hodnocení školy, s cílem splnit požadavky stanovené legislativou a současně vytvoření ve škole autoevaluační kultury potřebné k udržení a zvýšení kvality školy. Využití autoevaluačního dotazníku dostupného na portálu IS Diagnostik  a pracovního sešitu pro všechny typy škol v tištěné podobě.
 • Diagnostické dotazníky pro žáky, učitele, rodiče včetně autoevaluačního dotazníku pro realizaci vlastního hodnocení školy v elektronické podobě.
 • Certifikát „Kvalitní škola“. SCIENTIA EST POTENTIA = VĚDĚNÍ JE SÍLA. Podmínky pro získání certifikátu jsou zde.

Jak můžete produkt "Model kvality školy" objednat?

Objednávat můžete kdykoliv v e-shopu, který najdete ZDE.  

Pro více informací kontaktujte Kateřinu Ostřížkovou, tel.:+420 733 341 790.

Rozhodněte se pro zvyšování kvality vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti ve Vaší škole. Pomůžeme Vám nastavit hodnocení kvality vzdělávání v různých oblastech školy. Náš systém šetří Váš čas. 

 

S pozdravem
Kateřina Ostřížková
Společnost pro kvalitu školy, z.s.
Šamanova 1062/8; 700 30  Ostrava - Zábřeh  

 

Mobil: + 420 733 341 790
WWW stránky: www.kvalitaskoly.cz
Portál Diagnostik: www.diagnostik.cz

 

 

 

Hodnocení 4 oblastí školy

 1. Kurikulární oblast školy

Podoblasti:
 • Osobnost žáka, procesy učení a vzdělávání
 • Školní vzdělávací program
 • Osobnost učitele a vzdělávání
 • Učitelovo plánování, realizace a reflexe výuky

 2. Kulturní a sociální oblast školy

Podoblasti:
 • Kultura školy a klima školy
 • Spolupráce s rodiči a dalšími partnery školy

 3. Správní a organizační oblast školy

Podoblasti:
 • Plánování ve škole
 • Zdroje (lidské, materiální a finanční
 • Organizace školy
 • Kontrola ve škole
 • Vlastní hodnocení školy

 4. Výsledky práce školy

Podoblasti:
 • Hodnocení výsledků vzdělávání ve škole (spojeno s „dalšími výsledky vzdělávání”)
 • Vyjádření efektivity využívání zdrojů (lidských, materiálních, finančních)

Diagnostické metody

1. Kurikulární oblast školy

 • Preference forem učení
 • Školní výkonová motivace žáků
 • Pozorovací hospitační arch
 • Cizí jazyky

2. Kulturní a sociální oblast školy

 • Profesní potřeby učitelů
 • Kvalita školního života žáků
 • Anketa pro rodiče

3. Správní a organizační oblast školy

 • Učící se škola
 • Analýza webu školy

4. Výsledky práce školy

 • Testování znalostí a dovedností žáků

Diagnostické metody

 
 
Soubory ke stažení: