Metodika vlastního hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy – autoevaluace je systematické hodnocení dosažených cílů dle předem stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy.  Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické práce školy jako celku i jednotlivých vyučujících. Autoevaluace tak poskytuje zpětnou vazbu o úrovni a kvalitě dosahovaných výsledků vzdělávání a úrovni očekávaných cílových stavů. Jestliže dnes hovoříme o nutnosti neustálého zvyšování kvality školy, kvality vzdělávání, nelze si toto představit bez procesů dalšího učení a vzdělávání  školy  jako  učící  se organizace a zároveň školy,  která  zjišťuje svou kvalitu systematickým hodnocením své činnosti.

 
Společnost pro kvalitu školy,  o.s. se už několik let intenzivně věnuje tomuto tématu a ve spolupráci s odborníky Ostravské univerzity  vyprojektovala ucelenou  metodiku vlastního hodnocení školy, která mimo jiné poskytuje údaje a výsledky pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. Metodika byla úspěšně odzkoušena na řadě škol nejen v rámci Moravskoslezského kraje, ale i v celé české republice.
 

Nabízíme metodiku Vlastního hodnocení školy dle modelu Zvyšování kvality školy pro:

Mateřské školy
Základní školy
Střední školy
Střední odborné školy
 
K praktickému provádění autoevaluace slouží metodické pokyny- pracovní sešit, který obsahuje soubor ukazatelů dané oblasti, příklady slovního hodnocení, možnosti ověření a návrhy opatření. Tento sešit se stal základem pro vytvoření informačního systému IS Diagnostic, který umožňuje rychle a efektivní ukládání získaných dat, obsahuje interaktivní nápovědu k daným oblastem, grafické znázornění výsledků a výstupy různých tiskových sestav a v neposlední řadě umožňuje benchmarking škol využívajících danou metodiku.
 

Informační systém IS Diagnostic

Informační systém je nadstavbovou částí Metodiky vlastního hodnocení školy, slouží k zefektivnění práce s daty, které byly získány v průběhu vlastního hodnocení školy dle Modelu zvyšování kvality školy – metodiky autoevaluace Společnosti pro kvalitu školy. Umožňuje zpracovat závěrečnou zprávu v elektronické podobě. 
 

Pro koho je určen:

Pro všechny tyto školy, které používají Metodiku vlastního hodnocení školy.
 

Způsob práce:

Jednoduchá interaktivní práce s počítačem, spočívající ve vyplňování tabulek ukazatelů jednotlivých oblastí s využitím doporučených diagnostických nástrojů, které vhodně doplňují výsledky jednotlivých ukazatelů. Je možné okamžité vkládání slovního hodnocení jednotlivých úseků, možností ověření daných výsledků a opatření. Prostředí je vybaveno kvalitní nápovědou, která nabízí v individuálních kategoriích možnost výběru specifických slovních vyjádření, která byla získána v průběhu pilotního ověřování tohoto programu. Výstupy jsou možné v několika textových podobách. Je možné i užití benchmarkingu v rámci výsledků škol využívajících toto prostředí.
 

Přehled výhod:

v systému jsou pro uživatele k dispozici diagnostické metody přímo využitelné pro evaluaci (dotazníky, ankety apod.)
moderní tvorba hodnotící zprávy v elektronické podobě
uložení zprávy na serverech Společnosti pro kvalitu školy pro pozdější využití
práce několika uživatelů současně
grafické znázornění jednotlivých oblastí
možnost porovnání hodnot ukazatelů s dlouhodobým měřením škol – benchmarking
různé varianty tiskových sestav
interaktivní nápověda
 
K otevření souboru tohoto typu potřebujete Acrobat Reader - stažení zdarma zde.