Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

 

Společnost pro kvalitu školy, o.s.

nabízí v rámci projektu „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“ testování žáků základních škol.
 
Projekt nabízí diagnostiku dovedností žáků 5. a 9. tříd základních škol formou elektronického testování a poskytnutí okamžité zpětné vazby žákům, pedagogickým pracovníkům i vedoucím pedagogických pracovníků včetně doporučení dalších činností v těchto předmětech: jazyk český, matematika, cizí jazyk (anglický, německý), přírodovědné předměty. Právě doporučení dalších čiností, které povedou ke zlepšení výsledků žáků, je klíčové a motivuje žáky k dalšímu učení.
 
Cílem projektu je zlepšení výsledků žáků, nikoliv pouze získání informací o aktuálně dosahovaných výsledcích. Projekt je tak v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy v České republice.
 
Testování je pro školy zdarma.