Šance pro každého žáka

Název projektu: Šance pro každého žáka
Zkrácený název projektu: Šance pro každého žáka
Registrační číslo projektu: CZ.023.61/0.0/0.0/16_012/0000595
Datum zahájení realizace projektu: Září 2016
Datum ukončení realizace projektu: Srpen 2018
Příjemce projektu: Vysočina Education

Realizátor:                    Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Jihlava

Finanční partner:        Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Doba realizace:           1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Celkové plánované výdaje: Kč 8 787 398,-Kč