Šablony SŠ

Akreditované kurzy.

Číslo akreditace: 13970/2018-2-605 

Platnost akreditace do 12. 9. 2021

 

Kurzy 8 hodin

 
Kurzy 24 hodin
 
 

 

Číslo akreditace: 558/2018-2-148 

Platnost akreditace do 25. 4. 2021

Kurzy 8 hodin

 
Kurzy 16 hodin
 
 
Kurzy 24 hodin
 
 

Kurzy 80 hodin

 
 

Číslo akreditace: 28983/2017-2-1181 

Platnost akreditace do 15. 1. 2010

Kurzy 8 hodin

 

Kurzy 16 hodin

 
Kurzy 24 hodin
 
 

Číslo akreditace: 22329/2017-1-980 

Platnost akreditace do 4. 12. 2020

 

Informační technologie

 
Kurzy 8 hodin
 

 

Akreditované kurzy.

Číslo akreditace: 6438/2017-2-456 

Platnost akreditace do 25. 6. 2020

 

Osobnostně sociální rozvoj

Kurzy 8 hodin
 
 
 

Projektová výuka

Kurzy 6 hodin
 
 
Kurzy 8 hodin
 
 

Čtenářská gramotnost

Kurzy 8 hodin
 
 

Inkluze

Kurzy 8 hodin

 

Polytechnické vzdělávání

Kurzy 8 hodin
 
 
 

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Číslo akreditace: 1036/2015-1-161      Platnost akreditace do 5. 9. 2019
 
Kurzy 8 hodin

DUMy snadno a rychle

Číslo akreditace: 15748/2016-2-560
Platnost akreditace do 5. 9. 2019
 
Kurzy 8 hodin
 

Efektivní vedení třídnické hodiny

Rozvoj mentorských dovedností – mentor mentoring

Plánování a formulace cílů

Nadaní žáci a jejich podpora

Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání ve středních školách

Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření

Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v SŠ

Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými kulturními podmínkami

Efektivní komunikace a spolupráce s rodiči

Jak motivovat žáka

Odměny a tresty

Vytváření pozitivní atmosféry ve třídě, práce s emocemi

Přijetí žáka, atribuce pozitivních očekávání

Spolupráce s rodiči

Výchovný styl, mezilidské vztahy, komunikace

Podpora a rozvoj nadaných žáků ve škole

Kurzy 16 hodin

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

 
Číslo akreditace: 15748/2016-2-560
Platnost akreditace do 5. 9. 2019
 
Kurzy 16 hodin

"Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů Sebepoznání aneb Já x Já = Já na druhou"

"Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů komunikační dovednosti aneb „Já x Ty = rozumíme si?!“"

"Osobnostní a sociální rozvoj pedagogů  „Já a komunita = komunita a já.“

Úvod do mentoringu

Úvod do metod rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (16 h)

Hodnocení, zpětná vazba a individuální přístup k žákům

 

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

Číslo akreditace: 15748/2016-2-560
Platnost akreditace do 5. 9. 2019
 

Metody rozvoje čtenářské gramotnosti a kritického myšlení (80 h)

Mentorské dovednosti (80 h)