Nabídka spolupráce přípravy a realizaci projektů z Integrovaného regionálního operačního programu

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
 
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy číslo 32, 33 s názvem Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol a výzvy č. 46, 47 s názvem Infrastruktura základních škol. V rámci této výzvy je možné získat finanční prostředky na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.
 
Více informací naleznete na dalších odkazech v pravé části obrazovky - Infrastruktura ZŠ a Infrastruktura SŠ. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na projektové manažery.
 
Ing. Michal Uhlař,
projektový manažer
 
Ing. Dana Ambrozková,
projektová manažerka
 

Těšíme se na spolupráci

Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.,
Předseda spolku