Šablony I

Na základě našich dlouholetých zkušeností z realizace projektů si Vám proto dovolujeme nabídnout spolupráci v oblasti administrace projektu, a také při realizaci různých vzdělávacích aktivit, které máme akreditované dle podmínek DVPP MŠMT.
 
Naše společnost je akreditovanou vzdělávací organizací v rámci DVPP MŠMT Č.j.: 2941/2011-25 a vzdělávací aktivity jsme schopni Vám připravit na míru dle Vašich konkrétních vzdělávacích potřeb.
 
 

V oblasti administrace projektu Vám můžeme nabídnout:

  • Konzultaci a spolupráci při vytipování vhodných šablon pro školu;
  • Administraci projektu v systému MS2014+;
  • Přípravu a zpracování detailního finančního plánu;
  • Konzultaci s řídícím orgánem (MŠMT) v průběhu realizace projektu;
  • Vypracování monitorovacích zpráv včetně finanční části související s projektem;
  • Vypracování závěrečné monitorovací zprávy a finančního vyúčtování projektu;
  • Zpracování všech dalších aktivit související s projektem a jeho realizaci (příprava a realizace výběrových řízení, apod.).
  • Vzdělávání v rámci DVPP

 

Kontaktujte nás:

Mgr. Saša Dobrovolná

odborný garant vzdělávání
telefon: 603 727 081

 

Ing. Michal Uhlař 

manažer společnosti
telefon: 737 129 976