Personální složení

Helpdesk:

Kateřina Ostřížková
technická podpora
telefon:   733 341 790
Alena Hanusková
technická podpora
telefon:   733 357 718

Projektoví a výkonní manažeři:

PaedDr. Martin Rangl
výkonný manažer
telefon: 608 880 717
Ing. Dana Ambrozková
projektový manažer
telefon:   723 213 825
 
Renáta Buroňová
finanční manažer
telefon: 734 130 102
Ing. Michal Uhlař 
manažer společnosti
telefon: 737 129 976
 
Mgr. Saša Dobrovolná
odborný garant vzdělávání
telefon: 603 727 081
 
 
Ing. Markéta Kubáňová
finanční manažer
telefon: 734 839 769
 
 
Mgr. Taťána Bagari
projektový manažer
 
 
 
Mgr. Lenka Hartmannová
lektor mentor
telefon: 
   
 
Bc. Michaela Palová
finanční manažer
telefon: 
 
 
Mgr. Václav Šneberger
odborný garant vzdělávání
 
 

Členové správní rady:

Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
předseda spolku
RNDr. Tomáš Hudec
ředitel gymnázia
člen správní rady
telefon: 734 796 880
Mgr. Bořivoj Vlček
ředitel základní a mateřské školy
člen správní rady
telefon: 596 361 061, 777 585 672
 
 

Členové vědecké rady:

prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
profesorka na přírodovědecké fakultě
předsedkyně vědecké rady
prof. RNDr. Jan Čipera, CSc.
člen vědecké rady
profesor Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
akademický pracovník na  Fakultě elektrotechniky a informatiky,VŠB-TU Ostrava
člen vědecké rady
 
 
 

Programátoři: 

Ondřej Brcháň
programátor
Ing. Martin Richter
programátor