Spoluprací k profesionalitě

Název projektu: Spoluprací k profesionalitě
Zkrácený název projektu: Spoluprací k profesionalitě
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516                                                         
Datum zahájení realizace projektu: Říjen 2016
Datum ukončení realizace projektu: Září 2020
                                                                     

Realizátor:                                                         Společnost pro kvalitu školy, z. s.

Finanční partner:

  • Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s
  • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Doba realizace:                                                 1. 10. 2016 - 30. 9. 2020

Celkové plánované výdaje:                                42 224 767,92,- Kč