Nabídka spolupráce přípravy a realizaci projektů z Integrovaného regionálního operačního programu

Výzva č. 46, 47: Infrastruktura základních škol

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 17. 8. 2016 výzvu číslo 47 s názvem Infrastruktura základních škol. V rámci této výzvy je možné  získat finanční prostředky stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účele zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Věcné zaměření výzvy: 
 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
 • nákup budov,
 • pořízení vybavení budov a učeben,
 • pořízení kompenzačních pomůcek,
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Míra podpory z Evropského fondu: 90% 

Vlastní spolufinancování: 10 %

Datum vyhlášení výzvy: 17. 8. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 14. 2. 2017 

Text výzvy č. 46 Infrastruktura základních škol :  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Infrastruktura...

Text výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol :  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Inf...

 

V rámci řešení projektu si Vám dovolujeme nabídnout spolupráci v oblasti administrace projektu a odborného poradenství.

V oblasti administrace projektu Vám pomůžeme:

 • Konzultace a spolupráce při vytipování vhodných aktivit pro školu;
 • Příprava kompletní projektové žádosti;
 • Administrace projektu v systému MS2014+;
 • Příprava a zpracování detailního finančního plánu;
 • Konzultace s řídícím orgánem (MMR) v průběhu realizace projektu;
 • Zajištění realizace výběrových řízení;
 • Vypracování monitorovacích zpráv včetně finanční části související s projektem;
 • Vypracování závěrečné monitorovací zprávy a finančního vyúčtování projektu;
 • Zpracování všech dalších aktivit související s projektem a jeho realizaci (příprava a realizace výběrových řízení, apod.).

Více informací naleznete na internetových stránkách: www.kvalitaskoly.cz/?q=sablonyIROP

V případě dotazů se na nás obraťte:

Ing. Michal Uhlař,
projektový manažer
Tel: +420 737 129 976
 
Ing. Dana Ambrozková,
projektová manažerka
Tel: +420 737 213 825
 

Těšíme se na spolupráci

Doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D.,
Předseda spolku