Podnětné prostředí pro učení

Společně se podíváme na to, jak by mělo vypadat prostředí, ve kterém se žákům dobře učí z hlediska prostorového a materiálního, ale i z hlediska sociálně komunikativního.  Podíváme se na to, jak by měla vypadat kmenová třída a jak odborná učebna, jak využívat výstupy práce žáků k dalšímu učení, jaké pomůcky a materiály mají mít žáci na dosah, jak uspořádat lavice a nábytek ve třídě apod. Ale také se podíváme na to, v čem spočívá efektivní komunikace se žáky i mezi žáky. Porovnáme komunikaci hodnotící a popisující s tím, že rozpoznáme, která je pro žáka bezpečnější. Také se budeme zabývat tím, jak předcházet konfliktům a jak je komunikačně zvládat. Toto téma úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Každý účastník by měl umět:
  • vyjmenovat příležitosti, jak podnětné prostředí přispívá k inkluzi,
  • vlastními slovy popsat podnětné prostředí z hlediska uspořádání prostoru,
  • popsat, jaké pomůcky a materiály mají mít žáci na dosah, aby podněcovaly jejich učení,
  • popsat, co vše přispívá k bezpečnému klimatu ve třídě,
  • porovnat hodnotící a popisný způsob komunikace a rozpoznat, který je pro žáky bezpečnější,
  • vlastními slovy popsat, jak lze předcházet konfliktům.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.