Efektivní komunikace

Motto: „Mluvíš-li, musí být tvá řeč lepší, nežli by bylo tvé mlčení“. (arabské přísloví) Těžko říci, zda je v dnešní době důležitější schopnost učit se, interpersonální dovednosti nebo práce s ICT technologiemi, každopádně schopnost komunikovat patří určitě mezi ty tzv. klíčové. Potřebujeme ji téměř vždy a všude, protože komunikujeme, dokonce i když nemluvíme. Je tedy s podivem, jak málo prostoru a času je komunikačním dovednostem věnováno při přípravě pedagogů a vedoucích pracovníků škol. Cílem kurzu Efektivní komunikace je proto nabídnout účastníkům možnost zamyslet se nad tím, co pro ně znamená efektivní komunikace a individuálně si naplánovat v čem se chtějí v této oblasti zlepšovat. Kurz dále nabízí aktuální poznatky o procesu komunikace, metodách efektivní komunikace, a hlavně prostor pro nácvik konkrétních dovedností (empatické vyjádření citů, Já – výroky, aktivní naslouchání). Kurz je postaven na prožitkových metodách a aktivním zapojení účastníků a obsahuje i nezbytnou dávku teorie. Dle konkrétní úrovně znalostí a dovedností účastníků kurzu bude případně obsah rozšířen o komunikační techniky využitelné při řízení skupiny - např. vedení diskuse, facilitace apod.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastníci:
  • zopakují si jednotlivé fáze procesu komunikace,
  • porozumí základům teorie komunikace – čtyřem rovinám komunikace, třem fázím příjmu informací,
  • seznámí se se základními technikami komunikace: já-výroky, zpětná vazba,
  • prodiskutují význam emocí při komunikaci,
  • procvičí si prvky otevřené komunikace, já-výroky,
  • procvičí si prvky otevřené komunikace, já-výroky,
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.