Metoda projektového vyučování

Cílem vzdělávacího kurzu je předat pedagogům základní informace o projektové metodě a jejím využití v jejich praxi. Obsah kurzu je sestaven tak, aby po jeho absolvování byli účastníci schopni využít tuto výukovou metodu ve své vlastní výuce. Pedagogové se v rámci kurzu seznámí s možnostmi a postupy projektového vyučování a s konkrétními příklady jeho využití ve vyučování.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Účastník:
  • definují základní principy projektové výuky,
  • pracují s jednotlivými fázemi projektové výuky a využívají různé metody k naplnění dílčích cílů: definování cílů, hledání možných řešení, výběr optimálního postupu, kontrola zvoleného postupu,
  • seznámí se se zásadami práce učitele při realizaci projektové metody – koučovacím přístupu k žákům,
  • používají vhodné metody k hodnocení práce jednotlivců i skupin.
 
Hodinová dotace
 
Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, ZUŠ, SUŠ a VOŠ
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.