Proč zavádět žákovská portfolia a jak s nimi pracovat?

Společně se budeme zabývat problematikou žákovských portfolií. Budeme portfolia rozlišovat podle různých hledisek – podle účelu na formativní (zaměřené na proces učení) a sumativní (zaměřené na výsledek učení), podle obsahu (zda obsahuje všechny práce nebo obsahuje pouze výběr prací) a podle způsobu výběru (zda věci k založení vybírá žák nebo učitel). Na základě těchto hledisek si společně popíšeme, co by měla obsahovat nejčastěji využívaná portfolia - pracovní, dokumentační a prezentační. Každý účastník dostane příležitost si naplánovat zavedení vybraného portfolia do své praxe. Toto téma úzce souvisí se zaváděním inkluzívního vzdělávání do praxe škol.
 
 
Vzdělávací záměr, cíl
 
Každý účastník by měl umět:
  • vyjmenovat příležitosti, jak žákovská portfolia přispívají k inkluzi,
  • popsat různé typy portfolií včetně pojmenování cílů, které mají naplňovat,
  • vysvětlit, k čemu slouží jednotlivé typy portfolií a jak se s nimi pracuje,
  • uvést konkrétní příklad, jak s vybraným typem portfolia pracovat,
  • vytvořit plán, jak zavést vybraný typ portfolia do své praxe.

Hodinová dotace

Seminář má 8 výukových hodin
 
Určeno
 
Seminář je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií.   
 
Konečná cena semináře bude upřesněna na základě konkretizace požadavků vedení poptávající školy, počtu účastníků, předpokládaného místa realizace semináře apod.